skip to Main Content

Wij werken vanuit de visie dat ieder mens uniek en waardevol en elk mensenleven kostbaar is. We geloven dat iedereen die dit ontdekt, zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwt, waardoor het leven meer waarde en inhoud krijgt.
Met wie we zijn en met wat ons is toevertrouwd, willen we nieuwe kansen en handvatten bieden om anderen te laten groeien en bloeien.
Daarbij is wie je bent belangrijker dan wat je presteert. We willen werken vanuit vertrouwen en kijken naar de mogelijkheden, om die te laten ontplooien. We geloven in het samen optrekken. Omdat een ieder iets te geven en een ieder iets te ontvangen heeft. Het samen optrekken van jong en oud, zwak en sterk, rijk en arm, ziek en gezond en de integratie van het maatschappelijke met het bedrijfsleven, werkt stimulerend en opbouwend.

We staan open voor een ieder die zorg nodig heeft. Wie we zijn en wat we doen wordt gemotiveerd door onze christelijke identiteit, die tastbaar aanwezig is in de levenswijze van verschillende werknemers en betrokkenen.

Back To Top