skip to Main Content

Wij vinden ieder mens waardevol en elk mensenleven kostbaar. We geloven dat iedereen die dat ontdekt, zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwt, waardoor het leven meer waarde en inhoud krijgt.
Met wie we zijn en met wat ons is toevertrouwd, willen we nieuwe kansen en handvatten bieden om anderen te laten groeien en bloeien.
Daarbij is wie je bent belangrijker dan wat je presteert. We willen vooral kijken naar ieders mogelijkheden, om die te laten ontplooien. We geloven in het samen optrekken. Omdat ieder iets te geven en ieder iets te ontvangen heeft. Het samen optrekken van jong en oud, zwak en sterk, rijk en arm, ziek en gezond en de integratie van het maatschappelijke met het bedrijfsleven, werkt stimulerend en opbouwend.

Wie we zijn en wat we doen wordt gemotiveerd door ons geloof in God, die zonder voorwaarden van ons houdt. Het is de grond van ons bestaan en de basis van waaruit we leven.
Wat we doen en zeggen is gebaseerd op de bijbel.

Back To Top