skip to Main Content

 

Heidewaard draagt het Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg.
Heidewaard is lid van de Coöperatie Boer en Zorg en van de Vereniging Zorgboeren Rivierengebied.

 

Medewerkers zijn deskundig door verschillende opleidingen, zowel HBO als MBO. Er zijn verschillende medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener en EHBO. Van alle medewerkers en stagiaires is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Justitie, in ons bezit. Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires hebben, voor het borgen van privacy, een geheimhoudingsverklaring ondertekend, volgens de richtlijnen van de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heidewaard is SKJ ( nummer: 100024433 ) en BIG ( nummer: 79006940530 ) geregistreerd.

We zijn door SBB ( Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ), voorheen Calibris en Aequor, erkend als opleidingsbedrijf.

De boerderij produceert volgens de normen van het IKB: Integrale Keten Beheersing en werkt volgens de richtlijnen van de Gezondheidsdienst voor dieren: Keurmerk Zoönosen.

 

Back To Top