skip to Main Content

De zorgboerderij is een plaats, waar je mag zijn wie je bent. Met rust, ruimte en regelmaat.

We bieden handvatten om te groeien, te herstellen en waarde en inhoud aan het leven geven.

Onze beschikbaarheid, waardering, erkenning en liefde voor de medemens, zorgen ervoor dat een ieder zich snel thuis voelt.

Door de opzet en werkwijze van Heidewaard, zijn er  vele sociale contacten mogelijk.
Er is betrokkenheid met het bedrijfsleven en met het maatschappelijke leven.
De variatie in werkzaamheden en activiteiten, geven volop mogelijkheden voor een zinvolle en tevreden dagbesteding.
Het legt een basis voor groei in vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en kennis.
Daarnaast zijn leer/werkplaatsen, participatie, en re- integratie trajecten en/of taalstages mogelijk.
We werken aan herstel van emoties door positieve benadering in een omgeving die uitnodigt om prikkels te verwerken.
Voor kinderen biedt de boerderij veel ruimte binnen- en buiten.
De omgeving nodigt uit tot spel en activiteiten.
Het samen spelen en werken wordt natuurlijk gestimuleerd, waardoor sociale vaardigheden verder ontwikkelen
Zij leren op eigen niveau mee te doen met verschillende taakjes als eieren sorteren, voor de dieren zorgen, tuinieren of helpen een maaltijd te bereiden.
Daardoor groeit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor de omgeving.

Zorg die past, meedenken en kijken naar mogelijkheden; dat is wat we willen bieden.

Daarin bewegen we mee met ontwikkelingen en groei. Er zijn mogelijkheden voor coaching van ouders / opvoeders.

We werken zo veel als mogelijk samen met betrokkenen ( ouders / partners / kinderen ) en hulpverleners.

Heidewaard is lid van CBZ (Coöperatie Boer en Zorg): een coöperatieve samenwerking van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Geworteld in de samenleving staan we samen sterk voor de beste zorg en ondersteuning aan de deelnemers en bewoners. Elke zorgaanbieder vanuit zijn eigen, unieke omgeving en geënt op de kracht van CBZ. CBZ, natuurlijk betrokken. www.cooperatieboerenzorg.nl

 

Back To Top