skip to Main Content
ZORGBOERDERIJ - LOGEERBOERDERIJ HEIDEWAARD - iedereen is waardevol!

Heidewaard wil er zijn voor mensen met een hulpvraag.

We bieden professionele zorg, met een team van deskundige begeleiders. Ons team bestaat uit jeugdzorg werkers, maatschappelijk werkers, een pedagoog, een psycholoog, zorg en welzijnswerkers en een agrarisch medewerker.

Met een actieve leg pluimveehouderij,  aan huis verkoop van boerderij producten, een ontmoetingshuis, een taalhuis, een kledingdepot, en een boekwinkel met een missie heeft deze boerderij veel sociale contacten en betrokkenheid met zowel het bedrijf als het het maatschappelijke leven.

Daarnaast biedt het een basis voor verschillende leer/werk, participatie- en re- integratie trajecten en taalstages.
Deelnemers krijgen de gelegenheid te ontdekken wat ze al kunnen en verder willen aanleren, waardoor ze ontwikkelen en groeien in kennis, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

dsc_0457Voor kinderen biedt de boerderij veel ruimte, zowel binnen als buiten, en een verschillend aanbod om onbezorgd te kunnen spelen. Spelenderwijs kunnen ze kennis maken met de boerderij en alle bijbehorende activiteiten.

Zo zullen verschillende vaardigheden en zelfvertrouwen worden ontwikkeld.

Sociale vaardigheden door het samen werken en samen spelen, maar ook vaardigheden door verschillende “klusjes” als eieren sorteren, voor de dieren zorgen en tuinieren.

Back To Top