skip to Main Content
ZORGBOERDERIJ - LOGEERBOERDERIJ HEIDEWAARD - iedereen is waardevol!

Heidewaard wil er zijn voor mensen met een hulpvraag.

Er is een actieve leg pluimveehouderij,  aan huis verkoop van boerderij producten, een ontmoetingshuis, een taalhuis, een kledinghuis, en een boekwinkel met een missie.
Daardoor heeft deze boerderij veel sociale contacten en betrokkenheid met zowel het bedrijf als met het maatschappelijke leven.
De variatie in werkzaamheden en activiteiten, geeft volop mogelijkheden tot een zinvolle en tevreden dagbesteding.
Deelnemers krijgen de gelegenheid te ontdekken wat ze kunnen en verder willen aanleren. Om zo te groeien in kennis, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Het kan ook een mooie basis zijn voor verschillende leer/werk, participatie- en re- integratie trajecten en taalstages.
dsc_0457
Voor kinderen biedt de boerderij veel ruimte, zowel binnen als buiten, en een grote variatie in activiteiten. Spelenderwijs worden verschillende vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkeld.

Sociale vaardigheden door het samen werken en samen spelen, maar ook vaardigheden door verschillende klusjes als eieren sorteren, voor de dieren zorgen, tuinieren of helpen een maaltijd te bereiden.

Back To Top