skip to Main Content

De zorgboerderij is een plaats, waar je mag zijn wie je bent. Met rust, ruimte en regelmaat. We bieden handvatten om te groeien, te herstellen en waarde en inhoud aan het leven geven.  Onze beschikbaarheid, waardering, erkenning en liefde voor de medemens, zorgen ervoor dat een ieder zich snel thuis voelt.

Door de opzet en werkwijze van Heidewaard, zijn er  vele sociale contacten mogelijk.
Er is betrokkenheid met het bedrijfsleven en met het maatschappelijke leven.
De variatie in werkzaamheden en activiteiten, geeft volop mogelijkheden voor een zinvolle en tevreden dagbesteding of leer/werk, participatie, re- integratie trajecten en/of taalstages.
Het legt een basis voor groei in kennis, vertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Voor kinderen biedt de boerderij veel ruimte binnen- en buiten.
Spelenderwijs worden verschillende vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkeld.
Sociale vaardigheden door het samen spelen en samen werken.
En vaardigheden door verschillende klusjes als eieren sorteren, voor de dieren zorgen, tuinieren of helpen een maaltijd te bereiden.
Het helpt om te groeien in vertrouwen en verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de omgeving.

Zorg die past, meedenken en kijken naar mogelijkheden; dat is wat we willen bieden. Daarin bewegen we mee met ontwikkelingen en groei. Er zijn mogelijkheden voor coaching van ouders / opvoeders.

We werken zo veel als mogelijk samen met betrokkenen ( ouders / partners / kinderen ) en andere betrokken hulpverleners.

 

Back To Top