skip to Main Content

De zorg wordt betaald door middel van gelden die beschikbaar gesteld worden via de WLZ ( Wet Langdurige Zorg ),  de WMO     ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ), de Zorg Verzekerings Wet ( ZVW ) of de JW ( Jeugdwet ). Daarvoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg, ( het CIZ ) of van het sociaal team uit de plaatselijke gemeente, o.a. sociaal wijkteam, kernteam of buurtzorg ( jong) team.

Heidewaard heeft een AWBZ erkenning door haar lidmaatschap van Coöperatie Boer en Zorg. AGB code: 73730822

 

 

 

Back To Top