skip to Main Content
ZORGBOERDERIJ - LOGEERBOERDERIJ HEIDEWAARD - iedereen is waardevol!

Een plaats waar je mag zijn wie je bent. Met rust, ruimte en regelmaat.

Een plaats waar handvatten geboden worden om te groeien, te herstellen en waarde en inhoud aan het leven geven.

Op een natuurlijke manier, door alle activiteiten en belevingen die er zijn op de boerderij, bieden we een zinvolle dagbesteding aan. Daardoor groeit de waardering voor eigen mogelijkheden en zelfvertrouwen.

We sluiten aan bij de vragen, mogelijkheden en interesses van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt een zorgplan gemaakt, met daarin het begeleidingsplan, de doelen, evaluaties en verslagen. We werken waar mogelijk samen met overige hulpverleners. O.a maatschappelijk werker, gezinsvoogd, casemanager, bureau jeugdzorg, huisarts, sociaal wijkteam of buurtzorg, of een andere (thuis) zorginstelling.

dsc_0307Kinderen / jongeren betrekken we bij het boerderij leven door samen activiteiten op te pakken.Om zo de wereld van het boerenbedrijf te beleven. Er is betrokkenheid bij het gewone, warme gezinsleven samen met activiteiten op de boerderij.
Daardoor worden sociale en arbeid vaardigheden geoefend. Het is mogelijk om in combinatie met school/opleiding gericht een leer/werk traject in te zetten.

 

 

Heidewaard draagt het Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg.
Heidewaard is lid van de Coöperatie Boer en Zorg en van de Vereniging Zorgboeren Rivierengebied.

 

 

Heidewaard werkt volgende de richtlijnen van de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Van alle medewerkers is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Justitie, in ons bezit.
Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires hebben, voor het borgen van privacy, een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Medewerkers zijn deskundig door pedagogische, verpleegkundige, psychologische, verzorgende en agrarische opleidingen.
Heidewaard is SKJ ( nummer: 100024433 ) en BIG ( nummer: 79006940530 ) geregistreerd.

De boerderij produceert volgens de normen van het IKB: Integrale Keten Beheersing en werkt volgens de richtlijnen van de Gezondheidsdienst voor dieren: Keurmerk Zoönosen.

We zijn door SBB ( Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ), voorheen Calibris en Aequor, erkend als opleidingsbedrijf.

Back To Top