skip to Main Content

Na een pauze van bijna 7 maanden starten zijn we weer gestart!

Elke week, met uitzondering van schoolvakanties, is er op dinsdag een Praathuis.
Mensen met een achterstand in de Nederlandse taal worden geholpen om het Nederlands beter te begrijpen en uit te spreken.

Het samen praten verbindt. Het helpt nieuwe Nederlanders om te integreren en het helpt Nederlanders om deze mensen beter te begrijpen.

Deelnemers van het Praathuis, nemen af en toe deel aan het samen koken ( Wereldkoken ). Deze maaltijden vinden doorgaans plaats op woensdag en worden in overleg gepland.

Het praathuis vindt plaats onder leiding van vrijwilligers.

Dinsdag van 9.00-11.00 uur
Wilt u aansluiten bij het Praathuis, neemt u dan contact met ons op.

E mail: info@heidewaard.nl

Tel.: 0418 652 079 / 0651 495 265

Back To Top