skip to Main Content

Onderzoeksresultaten bevestigen onze ervaringen

Onderzoekresultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

We plaatsen graag onderstaande onderzoeksresultaten die bevestigen wat wij sinds de start van onze zorgboerderij Heidewaard met onze deelnemers en hun netwerk hebben ervaren.
De Zin van Zorglandbouw

Eerder is hier al door de staatssecretaris M. Veldhuizen van Zanten op gewezen in de brief, die zij op 25 september 2012 naar de tweede kamer heeft gestuurd, over de Zorginkoop AWBZ.

Zorgboerderijen staan voor:

  • een optimale keuzevrijheid van de cliënt
  • kwaliteit (van leven) door rust, ruimte en regelmaat in een natuurlijk gestructureerde omgeving met dieren en planten
  • het bouwen aan de persoonlijke ontwikkeling van al haar deelnemers. Soms door zelfvertrouwen te krijgen of nieuwe vaardigheden aan te leren. Soms door te zorgen dat bijvoorbeeld ouderen met dementie minder snel achteruit gaan door actief en sociaal bezig te blijven.

De zorg wordt steeds duurder, op de zorgboerderij wordt passende zorg geboden, dichtbij, welke de kwaliteit van leven verhoogt en waar een eerlijke prijs gevraagd wordt. De sector Landbouw en Zorg vertegenwoordigt zorgboerderijen, als zorgaanbieder voor nu en de toekomst.

Met name de maatschappelijke baten van de dagbesteding op de zorgboerderij, ten behoeve van een aantal specifieke doelgroepen waaronder jeugd en (dementerende) ouderen, leveren naast verbetering van kwaliteit van leven ook financiële gezondheidswinst op.

Dit onderzoekt beoogt alleen nog maar de dagbesteding. De Federatie Landbouw en Zorg is dan ook uitermate benieuwd naar de uitkomsten indien kort en langdurig verblijf worden meegenomen en het onderzoek verspreid wordt over nog meer doelgroepen.

In de MKBA kunt u lezen over een aantal bijzondere uitkomsten waar wij u op willen wijzen. Klik hier om de volledige onderzoeksresultaten van Maatschappelijke Kosten en Baten analyse van zonMw te lezen.

Back To Top